Допунска и додатна настава

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  2017/2018.

Редни број Име и презиме Предмет Дан Сатница
1 БОЈАНА МАЛБАШИЋ Математика Четвртак допунска Претчас  12.00-12.45
2 АЛЕКСАНДРА БОГИЋЕВИЋ Математика Четвртак допунска Претчас  12.00-12.45
3 СОФИЈА ВЛАЈИН Математика Среда/четвртак 6. час
4 ДАНИЦА ВЕЈНОВИЋ Биологија Среда  допунска

Четвртак додатна

Претчас  12.00-12.45
5 ГОРАН ПЕШИЋ Географија Понедељак допунска Претчас  12.00-12.45
6 ЈУГОСЛАВ ЖИВАНОВИЋ Историја Понедељак допунска

Уторак додатна

Претчас  12.00-12.45
7 ЉИЉАНА РЕЛИЋ Српски језик Понедељак допунска

Петак  додатна

Претчас  12.00-12.45
8 ОЛИВЕР ЈОВАНОВИЋ Физика Уторак/четртак 7.час
9 САНДРА ЛУКАЧ Српски језик Уторак додатна

Среда допунска

Претчас  12.00-12.45
10 ВЕРИЦА ПЕТКОВИЋ Шпански језик Среда  допунска

Четвртак додатна

Претчас  12.15-13.00
11 ГОРДАНА СИМЈАНОВСКИ Географија Понедељак /уторак допунска

Четвртак додатна

7.час
15 ДАНИЈЕЛА О. ЧАПЕЉА Српски језик Уторак допунска

Петак  додатна

 

Претчас  12.00-12.45
16 ЗОРАН ЈОКИЋ Техничко и информатичко Среда/четвртак 7. час
17 СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ Биологија четвртак 7. час
20 ЈОВАНА ЈОВИЧИЋ Хемија Понедељак допунска

Четвртак  додатна

 

Претчас; 7. час
22 МИЛКА ВАСИЉЕВИЋ Енглески језик Петак допунска Претчас  12.15-13.00
23 МАРИНА ЗОРАНОВИЋ Физика Петак допунска Претчас  12.15-13.00
24 ВЕСНА СТОШИЋ Немачки језик Понедељак 7. час
25 ЈЕЛЕНА ПОТОЦКИ Енглески језик Понедељак допунска

Среда  додатна

7.час