Уџбеници за школску 2020/2021. годину

3648

Уџбеници за први разред 

1. Српски језик „НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе; ћирилица Душка Милић, Татјана Митић 650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; ћирилица Душка Милић, Татјана Митић 650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Читанка за први разред основне школе; ћирилица Наташа Станковић Шошо, Маја Костић 650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
2. Математика „НОВИ ЛОГОС” Математика  1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; ћирилица Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
3. Страни језик „THE ENGLISH BOOK” HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком Стела Мејдмент, Лорена Робертс 650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.
4. Свет око нас „НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић 650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
5. Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1, уџбеник  за први разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
6. Ликовна култура БЕЗ УЏБЕНИКА

 

Уџбеници за други разред

1. Српски језик „БИГЗ школство” СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић 650-02-00179/2019-07 од 19.4.2019.
„БИГЗ школство” Читанка са основама писмености 2, уџбеник за други разред основне школе Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић 650-02-00179/2019-07 од 19.4.2019.
„БИГЗ школство” Радна свеска 2 уз Читанку за други разред основне школе Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић 650-02-00179/2019-07 од 19.4.2019.
„БИГЗ школство” Латиница – уџбеник за други разред основне школе Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић 650-02-00179/2019-07 од 19.4.2019.
2. Математика „БИГЗ школство” Математика 2 , уџбеникза други разред основне школе; ћирилица Сања Маричић, Драгица Ђуровић 650-02-00186/2019-07 од 21.5.2019.
„БИГЗ школство” Математика 2 , радни листови за други разред основне школе (први и други део) ћирилица; (уџбенички комплет) Сања Маричић, Драгица Ђуровић 650-02-00186/2019-07 од 21.5.2019.
3. Страни језик „THE ENGLISH BOOK” HappyHous 2,енглески језик за други разред основне школе StellaMaidment, LorenaRoberts 650-02-00014/2019-07 од 4.4.2019.
4. Свет око нас „БИГЗ школство” Свет око нас, уџбеникза други разред основне школе; ћирилица Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић 650-02-00178/2019-07 од 21.5.2019.
„БИГЗ школство” Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић 650-02-00178/2019-07 од 21.5.2019.
5. Музичка култура „БИГЗ школство” Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Весна Марковић, ВањаХршак 650-02-00185/2019-07 од 10.5.2019.
6. Ликовна култура БЕЗ КЊИГЕ

 

Уџбеници за трећи разред

1. Српски језик „БИГЗ школство” Читанка , Српски језик за трећи разред основне школе Зорица Цветановић, Даница Килибарда 650-02-00513/2019-07 од 26.12.2019.
„БИГЗ школство” Радна свеска уз Читанку, Српски језик за трећи разред основне школе Зорица Цветановић, Даница Килибарда 650-02-00513/2019-07 од 26.12.2019.
„БИГЗ школство” Граматика, уџбеник са радном свеском ‒ Српски језик за трећи разред основне школе Мирјана Стакић 650-02-00513/2019-07 од 26.12.2019.
„БИГЗ школство” Српски језик 3, контролне вежбе Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић Шифра је из БИГЗ-овог каталога: – 3SRV2
2. Математика „БИГЗ школство” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део) Бранка Јовановић, Јелена Русић, Наташа Николић Гајић 650-02-00585/2019-07 од 27.2.2020.
„БИГЗ школство” Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Бранка Јовановић, Јелена Русић, Наташа Николић Гајић 650-02-00585/2019-07 од 27.2.2020.
„БИГЗ школство” Математика 3, контролне вежбе Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић Шифра је из БИГЗ-овог каталога: – 3MAV2
3. Страни језик „THE ENGLISH BOOK” Happy Street 1, енглески језикза трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Stella Maidment, Lorena Roberts 650-02-00502/2019-07 од 4.2..2020.
4. Природа и друштво „БИГЗ школство” Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска  за трећи разред основне школе(први и други део); ћирилица Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александра Петровић 650-02-00632/2019-07 од 22.1.2020.
„БИГЗ школство” Природа и друштво 3, контролне вежбе Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић Шифра је из БИГЗ-овог каталога: – 3PDV3
5. Музичка култура „БИГЗ школство” Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Мила Ђачић 650-02-00589/2019-07 од 24.2.2020.
6. Ликовна култура БЕЗ КЊИГЕ

 

Уџбеници за четврти разред

1. Српски језик „ЕДУКА” Читанка – Трешња у цвету др Н. Тодоров, С. Цветковић, М. Плавшић
„ЕДУКА” Поуке о језику М. Б. Цветковић, др Б. Првуловић
„ЕДУКА” Радна свеска – српски језик др Н. Тодоров, С. Зарупски
2. Математика „ЕДУКА” Математика – Уџбеник и радна свеска 4а и 4б С. Зарупски
3. Страни језик „THE ENGLISH BOOK” Happy Street 2 – уџбеник S. Maidment, L. Roberts
„THE ENGLISH BOOK” Happy Street 2 – радна свеска S. Maidment, L. Roberts
4. Природа и друштво „ЕДУКА” Природа и друштво – уџбеник Љ. Вдовић, Б. Матијевић
„ЕДУКА” Природа и друштво – радна свеска Љ. Вдовић, Б. Матијевић
5. Музичка култура „ЕДУКА” Уџбеник са CD-ом – У свету мелодија и стихова – музичка култура М. С. Станковић, М. Б. Цветковић
6. Ликовна култура БЕЗ КЊИГЕ

 

Уџбеници за пети разред

1. Српски језик и књижевност „KLETT” Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе; ћирилица Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
„KLETT” Граматика за пети разред основне школе; ћирилица Весна Ломпар 650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
„KLETT” Радна свеска за пети разред основне школе; ћирилица Весна Ломпар, Зорица Несторовић 650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
2. Страни језик „DATA STATUS” ESPACIO JOVEN 360 A1, шпански језик за пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник са онлајн додатком и радна свеска) Мариа Кармен Кабеза Санчез, Франциска Фернандез Варгас 650-02-00057/2018-07 од 26.4.2018.
 „ФРЕСКА” RIGHT ON! ‒ енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  три аудио ЦД-а) Jenny Dooly 650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.
3. Историја „ГЕРУНДИЈУМ” Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица Бранка Бечановић, др Александар Крстић, Олга Шимшић 650-02-00158/2018-07 од 27.4.2018
4. Географија „BIGZ školstvo” Географија,  уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Биљана Колачек, Александра Јовичић 650-02-00154/2018-07 од 27.4.2018.
Географски атлас за основну школу; ћирилица
5. Биологија „BIGZ školstvo” Биологија 5, за пети разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.
6. Математика „KLETT” Математика, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018
„KLETT” Математика, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2019
7. Музичка култура ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Музичка култура 5 за пети разред основне школе; ћирилица Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 650-02-00145/2018-07 од 25.4.2018.
8. Ликовна култура „BIGZ školstvo” Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Миливој Мишко Павловић 650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.
9. Техника и технологија „НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); ћирилица Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов 650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018.
10. Информатика и рачунарство „KLETT” Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Светлана Мандић 650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.

 

Уџбеници за шести разред

1. Српски језик и књижевност „KLETT” Извор, Читанка за шестиразред основне школе Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00119/2019-07 од 27.3.2019.
„KLETT” Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне школе Весна Ломпар 650-02-00119/2019-07 од 27.3.2019.
„KLETT” Радна свеска 6, уз Читанку и Граматику за шестиразред основне школе Зона Мркаљ, Зорица Несторовић Весна Ломпар 650-02-00119/2019-07 од 27.3.2019.
2. Страни језик „DATA STATUS” EspacioJoven 360ᵒ A2.1, шпански језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник са дигиталним додатком и радна свеска) MariaKarmen, CabezaSanches 650-02-00032/2019-07 од 18.3.2019.
„ФРЕСКА” Right On! 2, енглески језик за шести разред основне школе,шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник, два ЦД-а  и радна свеска) JennyDooly; аутор адаптације Емина Јеремић Мићовић 650-02-00025/2019-07 од 27.3.2019.
3. Историја „БИГЗ школство” Историја 6 ‒уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; ћирилица Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски 650-02-00068/2019-07 од 21.5.2019.
4. Географија „БИГЗ школство”
5. Физика „НОВИ ЛОГОС” Физика , уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама зашести разред основне школе; ћирилица Александар Кандић, Горан Попарић 650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС” Физика 6, збирка задатака зашести разред основне школе; Ћирилица; (уџбенички комплет) Александар Кандић, Горан Попарић 650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019.
6. Биологија „БИГЗ школство” Биологија за шести разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00045/2019-07  од 14.5.2019.
7. Математика „НОВИ ЛОГОС” Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица Тамара Малић 650-02-00099/2019-07 од 9.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС” Математика 6, збирка задатаказа шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) Тамара Малић, Марина Јовановић Светлик 650-02-00099/2019-07 од 9.5.2019.
8. Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” Музицка култура за 6. разред 650-02-00115/2019-07 од 9.5.2019.
9. Ликовна култура „БИГЗ школство” Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица Миливоје Мишко Павловић 650-02-00035/2019-07  од 11.4.2019.
10. Техника и технологија „М&Г ДАКТА” Техника и технологија6, за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник иматеријал за конструкторско моделовање); ћирилица Милан Санадер, Гордана Санадер, Зорица Ранчић, Рада Радаковић 650-02-00107/2019-07 од 21.5.2019.
11. Информатика и рачунарство „ЕДУКА” Информатика и рачунарствоса дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе; ћирилица Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић 650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019.

 

Уџбеници за седми разред

1. Српски језик и књижевност „KLETT” Плетисанка,  Читанка за седми разред основне школе Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
„KLETT” Граматика,  Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
„KLETT” Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
„KLETT” Решења задатака, Радна свеска 7 уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
2. Страни језик „DATA STATUS” Еspacio joven 360° A2.2, шпански језик за седми и осми разред основне школе, трећа и четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са дигиталним додатком и радна свеска) Maria Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, Luisa Galán Martinez, Amelia Guerrero Aragon, Emilio Jose, Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francissco Fidel Riva Fernandez 650-02-00512/2019-07 од 10.1.2020.
„ФРЕСКА” Right on! 3, енглески језик за седми разред основне школе,  седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa, три компакт диска) Jenny Dooly 650-02-00516/2019-07 од 5.2.2020.
3. Историја „БИГЗ школство” Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић 650-02-00624/2019-07 од 12.2.2020.
4. Географија „БИГЗ школство” Географија, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Игор Лешчешен, Слободан Зрнић, Биљана Колачек, Александра Јовичић 650-02-00626/2019-07 од 13.02.2020.
5. Физика „НОВИ ЛОГОС” Физика 7,  уџбеник за седми разред основне школе Милена Богдановић, Александар Кандић, Горан Попарић 650-02-00578/2019-07 од 5.2.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Физика 7, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Братислав Јовановић, Срђан Зрнић 650-02-00578/2019-07 од 5.2.2020.
6. Хемија „ГЕРУНДИЈУМ” Хемија за седми разред основне школе Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић 650-02-00555/2019-07 од 27.1.2020.
„ГЕРУНДИЈУМ” Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић 650-02-00555/2019-07 од 27.1.2020.
7. Биологија „БИГЗ школство” Биологија 7,  уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00514/2019-07 од 5.2.2020.
8. Математика „НОВИ ЛОГОС” Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе Тамара Малић 650-02-00593/2019-07 од 12.2.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Марија Микић, Јелена Сузић 650-02-00593/2019-07 од 12.2.2020.
9. Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан 650-02-00556/2019-07 од 27.1.2020.
10. Ликовна култура „БИГЗ школство” Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Миливоје Мишко Павловић 650-02-00549/2019-07 од 17.1.2020.
11. Техника и технологија „М&Г ДАКТА” Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); Аутори уџбеника: Милан Санадер, Гордана Санадер, Рада Радаковић, Весна Шимшић, Жељен Шимшић Аутори материјала за конструкторско обликовање: Милан Санадер, Гордана Санадер. 650-02-00590/2019-07 од 25.2.2020.
12. Информатика и рачунарство „ЕДУКА” Информатика и рачунарство, уџбеник  за седми разред основне школе; ћирилица Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић 650-02-00521/2019-07 од 27.2.2020.

 

Уџбеници за осми разред

1. Српски језик и књижевност „KLETT” Читанка „Речи мудрости“- прерађено издање Зорица Несторовић, Златко Грушановић
„KLETT” Граматика Весна Ломпар
„KLETT” Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић
2. Страни језик
„KLETT” Уџбеник MESSAGES 4 Meredit Levi, Dajana Gudin, Noel Gudin
„KLETT” Радна свескаMESSAGES 4 Meredit Levi, Dajana Gudin, Noel Gudin
3. Историја
4. Географија „БИГЗ школство” В. Ковачевић, С. Топаловић
5. Физика „НОВИ ЛОГОС” Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима др Душан Поповић, мр Милена Богдановић, др Александар Кандић
6. Хемија „ГЕРУНДИЈУМ” Хемија 8 Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С. Каламковић
„ГЕРУНДИЈУМ” Хемија – Лабораторијске вежбе са задацима 8 Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С. Каламковић
7. Биологија „ГЕРУНДИЈУМ” В.Матановић, М.Станковић
8. Математика „ГЕРУНДИЈУМ” Математика С. Јешић, Д. Мишић, Н. Бабачев
„ГЕРУНДИЈУМ” Збирка задатака из математика С. Јешић, М. Игњатовић, Д. Мишић, Н. Бабачев
9. Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” мр Александра Паладин, мр Драгана Михајловић-Бокан
10. Ликовна култура „БИГЗ школство” Јован Глигоријевић
11. Техника и технологија „ЕДУКА” TiO – udžbenik др Д. Голубвић, Н. Голубовић
„ЕДУКА” TiO – radna sveska др Д. Голубвић, Н. Голубовић
„ЕДУКА” TiO – konstruktor UK8 – elektrotehnika i elektronika др Д. Голубвић, Н. Голубовић
12. Информатика и рачунарство