Летопис

Летопис Основне школе „Свети Сава“ садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада по месецима за школску 2017/2018. годину.