Термини консултација са родитељима

Редни број Име и презиме Предмет Дан Сатница
1 БОЈАНА МАЛБАШИЋ Математика ПОНЕДЕЉАК 9,55-10,40 прва смена, 14,55-15,40 друга смена
2 ЈЕЛЕНА ПОТОЦКИ Енглески језик ПОНЕДЕЉАК 10,45-11,30                     15,45-16,30
3 ДАНИЦА ВЕЈНОВИЋ Биологија СРЕДА 11,35-12,20 прва смена, 16,35-17,20 друга смена
4 ЗОРАН ПУЉЕЗЕВИЋ Информатика УТОРАК 12,25-13,00
5 ДРАГАН ЈУЗБАШИЋ Информатика ПОНЕДЕЉАК 14,00-15,00
6 ГОРАН ПЕШИЋ Географија ПОНЕДЕЉАК 12,25-13,00                          17,05-17,50
7 ЈУГОСЛАВ ЖИВАНОВИЋ Историја УТОРАК 10,45-11,30 прва смена, 15,45-16,30 друга смена
8 ЉИЉАНА РЕЛИЋ Српски језик УТОРАК 10,45-11,30                     15,45-16,30
9 САЊА БУГАЏИЈА Историја УТОРАК 9,55-10,40                           14,55-15,40
10 ОЛИВЕР ЈОВАНОВИЋ Физика ПЕТАК 8,50-9,35                          13,50-14,35
11 САНДРА ЛУКАЧ Српски језик СРЕДА 8,50-9,35                          13,50-14,35
12 ВЕРИЦА ПЕТКОВИЋ Шпански језик ЧЕТВРТАК 8,50-9,35                          13,50-14,35
13 МИРОСЛАВ ЦВИЈЕТИЋ Ликовна култура ЧЕТВРТАК 10,45-11,30 прва смена, 15,45-16,30 друга смена
14 СРЂАН БОЖИЋ Физичко васпитање ПОНЕДЕЉАК 8,00-8,45                     13,00-13,45
15 БРАНИСЛАВА АЛАТИЋ Физичко васпитање СРЕДА ВЕЛИКИ ОДМОР
16 МИЛОШ ЈАНКОВИЋ Физичко васпитање ПЕТАК 10,45-11,30                     15,45-16,30
17 ГОРДАНА СИМЈАНОВСКИ Географија ПОНЕДЕЉАК 11,35-12,20             16,35-17,20
18 ЗОРАН ЈОКИЋ Техничко и информатичко СРЕДА ВЕЛИКИ ОДМОР
19 ЈЕЛИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ Грађанско васпитање ПЕТАК 10,45-11,30                  15,45-16,30
20 ЈОВИЦА МИХАЈЛОВИЋ Верска наства ПЕТАК 10,45-11,30                  15,45-16,30
21 НИКОЛИНА ДУМАНЧИЋ Музичка култура ЧЕТВРТАК 9,55-10,40                           14,55-15,40
22 СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ Биологија ПОНЕДЕЉАК ВЕЛИКИ ОДМОР
23 АЛЕКСАНДРА БОГИЋЕВИЋ Математика СРЕДА 10,45-11,30                  15,45-16,30
24 СОФИЈА ВЛАЈИН Математика ПЕТАК 9,55-10,40                14,55-15,40
25 ЈОВАНА ЈОВИЧИЋ Хемија ЧЕТВРТАК 8,50-9,35 прва смена, 13,50-14,35 друга смена
26 МИЛКА ВАСИЉЕВИЋ Енглески језик ПЕТАК 9,55-10,40                14,55-15,40
27 МАРИНА ЗОРАНОВИЋ Физика ПЕТАК 8,50-9,35                          13,50-14,35
28 ДАНИЈЕЛА О. ЧАПЕЉА Српски језик СРЕДА 9,55-10,40                  14,55-15,40
29 ДАМИР НАГЛ Техничко и информатичко СРЕДА ВЕЛИКИ ОДМОР
30 ВЕСНА СТОШИЋ Немачки језик ЧЕТВРТАК 9,55-10,40                14,55-15,40