Списак уџбеника

 Списак уџбеника и приручника

Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2017/18.

Први и пети разред

Ђаци првог разреда основне школе учиће по новом плану и програму. Промене у програмима првог разреда основне школе прате започету реформу у петом разреду. За први и пети разред биће припремљени и нови уџбеници. Списак уџбеника са именима аутора и издавача биће накнадно објављен!

Други разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА Читанка, М.Манојловић, С.Бабуновић
Уџбеник Латиница откривалица, З.Милошевић
Језичке поуке, мр Љ.Прћић
Радна свеска за српски језик, М.Манојловић, С.Бабуновић
2. МАТЕМАТИКА ЕДУКА Математика, уџбеник са радним листовима (2а и 2б), В.Дрезги, Б. Вељковић, С. Ђекић
3. СВЕТ ОКО НАС ЕДУКА Свет око нас, уџбеник са радним листовима (2а и 2б), M. Манојловић, Б. Вељковић
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕДУКА Уџбеник са ЦД ом Музичка вртешка, М.Смрекер Станковић, С. Цветковић
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕДУКА Уџбеник Шарени ликовни путокази, M.Бузаши Марганић, З.Петровић

 

Трећи разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА Читанка Водено огледало, Жубор речи-поуке о језику,
М.Б.Цветковић,Цветковић,Т.Живановић,М.Плавшић,Б.Првуловић
Радна свеска, др Н.Тодоров, С.Зарупски
2. МАТЕМАТИКА ЕДУКА Уџбеник са радним листовима (3а и 3б),С.Јоксимовић, Б. Влаховић
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕДУКА Уџбеник са радним листовима (3а и 3б), В.Матановић,Б. Влаховић, С.Јоксимовић, М.Ђурђевић
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Музичка култура, уџбеник и радна свеска, В.Илић
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕДУКА Шарени ликовни путокази, M.Бузаши Марганић , С.Кеча

 

Четврти разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА Читанка, Трешња у цвету, Др Н.Тодоров,С. Цветковић,М.Плавшић
Поуке о језику, М.Б.Цветковић,Б.Првуловић
Радна свеска, др Н.Тодоров, С.Зарупски
2. МАТЕМАТИКА ЕДУКА Уџбеник са радним листовима (4а и 4б), С.Зарупски
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕДУКА Уџбеник и радна свеска, Љ. Видовић, Б. Матијевић
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕДУКА У свету мелодија и стихова, М.С.Станковић, М.Б.Цветковић

 

Енглески језик

1.razred
2.razred Happy house 2-  радна свеска
3.razred HAPPY STREET 1  – уџбеник и радана свеска
4.razred HAPPY STREET 2  – уџбеник и радана свеска

 

Географија

 1. разред –
 2. разред ЛОГОС
  Географија за 6. разред основне школе (уџбеник), др Снежана Вујадиновић , мр Рајко Голић, радна свеска (др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић, мр Наташа Бировљев)
 1. разред БИГЗ
  Географија за 7. разред основне школе, А.Вучен, Б.  Колачек
 1. разред КЛЕТ
  Географија 8, уџбеник , В.Ковачевић, С Топаловић

 

Историја

 1. разред –
 1. разред ЛОГОС
  Marija Vekić-Kočić, Dragoljub Kočić, dr Duško Lopandić
 1. разред ЕДУКА
  Историја за седми разред, M.Омрчен, Н.Грбовић
 1. разред КЛЕТ

 

Ликовна култура

6.разред, 7. разред, 8. разред БИГЗ

 

Шпански језик

5. разред –

 1. разред ESPACIO JOVEN A2.2 – уџбеник Cabeza Sanchez, Maria Carmen, Fernandez
  ESPACIO JOVEN A2.2 – радна свеска, ДАТА СТАТУС
 1. разред ESPACIO JOVEN A2.2 – уџбеник Cabeza Sanchez, Maria Carmen, Fernandez
  ESPACIO JOVEN A2.2 – радна свеска, ДАТА СТАТУС

 

Немачки језик

 1. разред Prima , уџбеник и радна свеска, Ф.Јин, Л.Рохрманн, М. Збракова, ДАТА СТАТУС

 

Музичка култура

 1. разред –
 2. разред ЗАВОД (Гордана Стојановић)
 3. разред ЛОГОС (Александра Паладин)
 4. разред ЛОГОС (Александра Паладин)

 

Техника и технологија

6. разред, 7. разред, 8. разред ЕДУКА, уџбеник и радна свеска са комплетом

 

Физика

ЛОГОС

 1. разред –
 2. разред Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима – мр Д. Латас, др А. Балаж
 3. разред Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима – др Д. Кондић, др Д. Поповић, мр Милена Богдановић

 

Биологија

 1. разред –
 2. разред ГЕРУНДИЈУМ уџбеник Биологија – T.Lazarević, T.Miljanović, V.Milivojević
 3. разред ГЕРУНДИЈУМ уџбеник Биологија – T.Lazarević, T.Miljanović, M.Topić
 4. разред ГЕРУНДИЈУМ уџбеник Биологија – V.Matanović, M.Stanković

 

Енглески језик

 1. разред
 2. разред – KLETT, Cambridge University Press, Messages 2, уџбеник и радна свеска
 3. разред – KLETT, Cambridge University Press, Messages 3, уџбеник и радна свеска
 4. разред – KLETT, Cambridge University Press, Messages 4, уџбеник и радна свеска

 

Математика

5. разред –

6, 7, 8. разред  „Герундијум“ Београд
Уџбеник и збирка задатака

Српски језик

 1. разред –
 2. разред

Читанка „Маштарија речи“, Граматика, Радна свеска уз читанку, Радна свеска уз граматику  – KLETT (стари комплет)

 1. разред

Читанка „Ризница речи“, Граматика, Радна свеска – KLETT (стари комплет)

 1. разред

Читанка „Речи мудрости“, Граматика, Радна свеска – KLETT (стари комплет)