Одељенске старешине у разредној настави

Одељењске старешине у разредној настави у школској 2017/18:

I1 Биљана Петровић
I2 Бранислава Ђорђевић
I3 Јела Милановић

II1 Ковинка Радекић
II2 Сања Узелац
II3 Душан Чизмић

III1 Сандра Зорић
III2 Радослава Волф
III3 Биљана Штерлеман

IV1 Невена Јовановић
IV2 Гордана Дурмиши
IV3 Снежана Петровић