Индивидуални сусрети наставника разредне наставе и родитеља

Редни број Име и презиме разред Дан Сатница
1 БИЉАНА ПЕТРОВИЋ 1/1 СРЕДА 9,55-10,40 прва смена; 15,25-16,10 друга смена
2 БРАНИСЛАВА ЂОРЂЕВИЋ 1/2 ПЕТАК 8,50-9,35                        14,20-15,05
3 ЈЕЛА МИЛАНОВИЋ 1/3 ПЕТАК 9,55-10,40                      15,25-16,10
4 КОВИНКА РАДЕКИЋ 2/1 ПОНЕДЕЉАК 8,00-8,45                        13,30-14,15
5 САЊА УЗЕЛАЦ 2/2 ЧЕТВРТАК 8,00-8,45                        13,30-14,15
6 ДУШАН ЧИЗМИЋ 2/3 ПОНЕДЕЉАК 10,45-11,30                    16,15-17,00
8 САНДРА ЗОРИЋ 3/1 ПОНЕДЕЉАК 8,50-9,35                        14,20-15,05
9 РАДОСЛАВА ВОЛФ 3/2 СРЕДА 8,50-9,35                        14,20-15,05
10 БИЉАНА ШТЕРЛЕМАН 3/3 ПОНЕДЕЉАК 9,55-10,40                      15,25-16,10
11 НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ 4/1 ПЕТАК 8,00-8,45                        13,30-14,15
12 ГОРДАНА ДУРМИШИ 4/2 ЧЕТВРТАК 8,00-8,45                        14,20-15,05
13 СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ 4/3 УТОРАК 8,50-9,35                        14,20-15,05
14 СЛОБОДАНКА СУБАШИЋ Енглески језик ЧЕТВРТАК 11,30-12,45                    17,00-17,45