Индивидуални сусрети наставника разредне наставе и родитеља

Редни број Име и презиме разред Дан Сатница
1 БИЉАНА ПЕТРОВИЋ I1 СРЕДА 9.55-10.40 прва смена; 15.25-16.10 друга смена
2 БРАНИСЛАВА ЂОРЂЕВИЋ I2 ПЕТАК 8.50-9.35                        14.20-15.05
3 ЈЕЛА МИЛАНОВИЋ I3 ПЕТАК 9.55-10.40                      15.25-16.10
4 КОВИНКА РАДЕКИЋ II1 ПОНЕДЕЉАК 8.00-8.45                        13.30-14.15
5 САЊА УЗЕЛАЦ II2 ЧЕТВРТАК 8.00-8.45                        13.30-14.15
6 ДУШАН ЧИЗМИЋ II3 ПОНЕДЕЉАК 10.45-11.30                    16.15-17.00
8 САНДРА ЗОРИЋ III1 ПОНЕДЕЉАК 8.50-9.35                        14.20-15.05
9 РАДОСЛАВА ВОЛФ III2 СРЕДА 8.50-9.35                      14.20-15.05
10 БИЉАНА ШТЕРЛЕМАН III3 ПОНЕДЕЉАК 9.55-10.40                      15.25-16.10
11 НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ IV1 ПЕТАК
ЧЕТВРТАК
8.00-8.45                        15.05-15.45
12 ГОРДАНА ДУРМИШИ IV2 ЧЕТВРТАК 8.00-8.45                      14.20-15.05
13 СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ IV3 УТОРАК 8.50-9.35                        14.20-15.05
14 СЛОБОДАНКА СУБАШИЋ Енглески језик СРЕДА 11.30-12.45                    17.00-17.45